Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zasady przyjęć

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – to forma stacjonarnej opieki długoterminowej, gdzie udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopnia niepełnosprawności oraz braku możliwości funkcjonowania w środowisku domowym, wymagającym stałego nadzoru fachowego personelu.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia środki farmakologiczne, odpowiednie żywienia, terapię zajęciową. Przeciwwskazaniem do przyjęcia do placówki jest choroba nowotworowa(wówczas wskazana jest opieka hospicyjna) oraz faza choroby psychicznej lub alkoholowej(wskazany pobyt na oddziale psychiatrycznym). Pacjenci mają zagwarantowane zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3 osobowych pokojach. Maja możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej. Udzielana jest im pomoc psychologa, logopedy i lekarzy specjalistów. Pacjenci mogą uczestniczyć w nabożeństwach w naszej kaplicy. Obecność księdza zapewne zaspokojenie potrzeb duchowych.