Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Warunki pobytu i odpłatność

Współfinansowanie przez NFZ

Decyzję o przyjęciu do zakładu podejmuje dyrektor ZOL w porozumieniu z lekarzem, w oparciu o dokumentację wymaganą przez NFZ.

Do ZOL może zostać przyjęta osoba wymagająca całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych w przebiegu choroby przewlekłej, która w ocenie stanu samoobsługi dokonywana jest co miesiąc i w przypadku poprawy stanu zdrowia(stan stabilny) pobyt zostaje zakończony – chory zostaje wypisany do domu.

Odpłatność pacjenta

Odpłatność pacjenta za pobyt reguluje Ustawa z dnia 14-04-2011 r. o działalności leczniczej, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być większa niż 70% miesięcznego dochodu umieszczanego.
Od 1-03-2013 r. jej górna granica wynosi 2077,87 zł, lub uzgodniona oplat za osobodzień.

Pacjenci przyjmowani są w ramach wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów. i uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji medycznej do pobytu.

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym mogą przebywać (o ile będą wolne miejsca) pacjenci w stanie wegetatywnym i śpiączce. W przypadku pacjentów bez odruchu przełykania niezbędne jest wykonanie gastrostomii (tzw. PEG). Tylko taki sposób karmienia pozwala na prawidłowe odżywianie pacjenta, nie powodując skutków ubocznych, jakie może wywołać długotrwałe karmienei przez sondę.