Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakres usług

Pakiet standardowy

Rehabilitacja ambulatoryjna

Przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym funkcjonuje rehabilitacja medyczna. Wszystkie zabiegi wykonywane są przez wysoko wykwalifikowanych pracowników – fizjoterapeutów i rehabilitantów. Zabiegi są finansowane przez NFZ

Potrzebne są następujące dokumenty:

– wniosek o wydanie skierowania
– skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
– wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
– karta oceny świadczeniobiorcy – SKALA BARTEL
– dowód ubezpieczenia lub PESEL
– rozpoznanie na skierowaniu zgodnie z ICD-10

 

Wyposażenie: