Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Wsparcie

Prośba o wsparcie finansowe.

W tym niezwykle trudnym dla nas wszystkich czasie, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc finansową dla naszego

Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Kurozwękach,

ul. Kościelna 4, 28-200 Staszów.

Państwa pomoc przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa personelu oraz wszystkich mieszkańców naszego Zakładu, którzy należą do grupy osób najbardziej narażonych na ryzyka zakażenia.

Wpłaty na rzecz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Kurozwękach można dokonać na numer konta:

83 9431 0005 2001 0005 3804 0002

z dopiskiem DAROWIZNA (po myślniku można wskazać na jaki konkretny cel mamy przeznaczyć te środki).

Każde wsparcie z Państwa strony w obecnej sytuacji jest dla nas bardzo bardzo cenne.

Bóg zapłać.